Cảnh báo mổ đứt dây chằng chéo trước có thể thất bại

Cảnh báo thất bại khi mổ dây chằng chéo trước thất bại với bác sĩ là 1%, nhưng với người bệnh đó đứt dây chằng đã chịu hậu quả 100%. Vì vậy bác sĩ hay phẫu thuật viên phải có trình độ cao để tránh trình trạng mổ thất bại ảnh hưởng NGHIÊM TRỌNG đến bệnh nhân đó  Có 3 loại Thất…

Chi tiết